Kannattaako loma pitää ennen irtisanomista?


Jos olette aiemmin sopineet loman, ja se osuu juuri irtisanomisajalle, loman saa pitää. Työnantaja ei voi kuitenkaan määrätä työntekijää käyttämään lomapäiviään irtisanomisajalla noudattamatta vuosiloman sääntöjä: lomaa voi määrätä vain lomakausina ja siitä pitää ilmoittaa viimeistään kuukautta aiemmin.

Mistä syistä työntekijän saa irtisanoa?

Työntekijän henkilöön liittyviä irtisanomisperusteita ovat työntekijän työntekoedellytysten olennainen muuttuminen ja työntekijän velvoitteiden vakava rikkominen, esimerkiksi työn tekemättä jättäminen, työn tekeminen puutteellisesti tai ohjeiden vastaisesti tai toistuva myöhästely.

Miten vuorotteluvapaata haetaan?

Vuorottelukorvaushakemuksen täyttäminen onnistuu helpoimmin eWertti Nettikassan kautta. Sen kautta voi lähettää myös hakemukseen tarvittavat liitteet. Hakulomakkeen voi myös postittaa työttömyyskassalle ja niitä saa TE-toimistosta.

Saako vuorotteluvapaan aikana tehdä töitä?

Vuorotteluvapaan aikana on mahdollista myös tehdä töitä, joskin vuorotteluvapaan lähtökohtainen tarkoitus on tukea työntekijän jaksamista ja mahdollistaa työkokemus työttömälle työnhakijalle. Mahdolliset palkka- ja muut työtulot kuitenkin vähentävät vuorottelukorvausta.

Mitä tarkoittaa Vuorotteluvapaa sijainen?

Sijainen. Sijaisen on oltava työtön työnhakija TE-toimistossa välittömästi ennen sijaisuuden alkamista. Sijaiseksi käy henkilö, jonka työttömyys on yhdessä tai useammassa jaksossa kestänyt vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana.

Onko pakko käyttää työterveyttä?

Työterveyteen saa aina tulla – turhia käyntejä ei ole. Suurin osa flunssista on kuitenkin virusinfektioita, joita hoidetaan levolla. Pienessä flunssassa ei tarvitse käydä työterveydessä, mikäli et tarvitse sairauslomatodistusta. Käy sen sijaan vastaanotolla, jos et osaa itse arvioida, oletko työkykyinen.

Mitä työnantaja saa tietää työterveyshuollosta?

Työnantajalla ei kuitenkaan koskaan ole pääsyä työterveyshuollon rekistereihin. Lisäksi työterveyshuollosta ei luovuteta lääkärintodistusta työnantajalle ilman työntekijän kirjallista suostumusta, vaan lääkärintodistuksen esittäminen työnantajalle on työntekijän vastuulla.

Pitääkö työterveydestä maksaa?

“Maksaako työterveyden lääkärikäynti?” – Työterveyshuollon kustannukset. Työterveys maksaa työnantajalle vähintään n. 300 euroa vuodessa jokaista työntekijää kohden. Pakollisen työterveyden hinnat yksityisillä tarjoajilla vaihtelevat noin 300 eurosta noin 500 euroon vuodessa per työntekijä.

Milloin lomapäiviä kertyy?

Pääsäännön mukaan työntekijä ansaitsee vuosilomaa jokaiselta vähintään 14 työpäivää sisältävältä kalenterikuukaudelta. Jos työntekijä työskentelee niin harvoin, ettei hänelle kerry 14 työpäivää sisältäviä kuukausia, ansaitaan vuosilomaa niiltä kuukausilta, jolloin hän on tehnyt vähintään 35 työtuntia.

Saako työterveyttä käyttää viikonloppuna?

Voiko viikonloppuna mennä työterveyteen? Kyllä, jos työterveyssopimus sen kattaa.

Onko Työterveydellä vaitiolovelvollisuus?

Työterveyslääkärillä on vaitiolovelvollisuus potilasta ja asiakasyrityksiä koskevissa asioissa, mutta toisaalta tiedonantovelvollisuus työpaikoilla terveyttä ja työkykyä koskevissa asioissa.

Pitääkö työterveys maksaa itse?

Työnantaja vastaa työterveyden kustannuksista työterveyssopimuksen laajuuden mukaisesti. Työterveyteen kuuluvasta käynnistä sinun ei tarvitse maksaa itse.

Miten vuorotteluvapaan päivät lasketaan?

13 kuukauden jakso voi sisältää enintään 30 palkatonta kalenteripäivää. Palkattomiksi päiviksi lasketaan esimerkiksi palkaton loma-aika, lomautuspäivät ja lakkopäivät. Myös osittaisen hoitovapaa-ajan palkattomat päivät lasketaan 30 kalenteripäivän poissaoloon.

Voiko työnantaja olla myöntämättä vuorotteluvapaata?

Vuorotteluvapaa perustuu vapaaehtoisuuteen. Työnantaja voi siis kieltäytyä myöntämästä vapaata. Vapaasta ja sen ajankohdasta sinun tulee tehdä kirjallinen vuorottelusopimus työnantajasi kanssa.

Kuka pääsee vuorotteluvapaalle?

Vuorotteluvapaalle voivat jäädä kokoaikaisessa työsuhteessa olevat työntekijät, jotka ovat ehtineet olla työelämässä vähintään 20 vuotta. Ennen vuorotteluvapaalle siirtymistä työntekijän on oltava saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta.

Mitä jos ei mene töihin irtisanomisajalla?

Irtisanomisajan noudattamatta jättäminen on sopimusrikkomus. Sellaisesta työntekijä voi joutua korvaamaan työnantajalle irtisanomisajan palkkaa vastaavan summan – esimerkiksi kuukauden.

Saako esimies kuunnella puheluita?

Työnantajat voivat urkkia työntekijöiden nettisurffailua ja älypuhelimien käyttöä melko helpoilla teknisillä keinoilla. Laki ei salli kyttäämistä, mutta kiini jäämisen riski on vähäinen ja houkutus kytätä voi olla suuri. Älypuhelimia voi urkintasovelluksilla salakuunnella ja puheluita voi tallentaa.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.