Kuka vastaa työsuojelusta?

Kuka vastaa työsuojelusta?

Työturvallisuuslain lähtökohta on, että työpaikat edistävät työn turvallisuutta ja terveellisyyttä oma-aloitteisesti. Turvallisuutta on johdettava, ja tästä syystä laki edellyttää työnantajalta laajaa huolehtimisvastuuta työsuojelusta. Työnantaja siis vastaa kaikesta työpaikan työsuojelusta.

Onko työsuojelupäällikkö työnantajan edustaja?

Työsuojelun yhteistoiminnan osapuolia ovat työnantaja ja hänen työntekijänsä. Työnantajaa edustaa työsuojelupäällikkö, ja työntekijät valitsevat työsuojeluvaltuutetut.

Voiko työnantaja vaatia Koronatestin tuloksen?

Työnantaja ei voi kieltää työntekijää hakeutumasta koronatestiin. Terveydenhuollon palvelun käyttäminen on hyväksyttävä syy myös työstä poissaoloon.

Saako työterveyslääkäri kertoa työnantajalle?

Työterveyshuolto ei saa luovuttaa työnantajalle rekisteristään työntekijän terveydentilatietoja, ellei työntekijä anna siihen nimenomaista suostumustaan tai laissa erikseen säädetä tilanteesta, jossa tieto saadaan luovuttaa.

Voiko työnantaja vaatia Koronatestin tulosta?

Työnantaja ei voi kieltää työntekijää hakeutumasta koronatestiin. Terveydenhuollon palvelun käyttäminen on hyväksyttävä syy myös työstä poissaoloon.

Voiko työnantaja keskeyttää vuorotteluvapaan?

Vuorotteluvapaan keskeyttäminen, tilapäinen työhön paluu ja päättyminen. Työntekijän on sovittava työnantajan kanssa, mikäli haluaa keskeyttää myönnetyn vuorotteluvapaan ennen sen päättymistä tai tilapäisesti palatakseen työhön.

Voiko työnantaja pakottaa terveystarkastukseen?

Työnantaja voi ohjata työntekijän perustellusta syystä työterveyshuoltoon terveystarkastukseen. Työtehtävä saattaa asettaa työntekijän terveydelle erityisvaatimuksia.

Saako lääkäri kertoa työnantajalle?

Työntekijän terveydentilatiedot ovat salassa pidettäviä tietoja. Työntekijän terveystiedot eivät saa tulla työpaikalla muiden kuin niiden henkilöiden tietoon, jotka tarvitsevat tietoja omassa työssään. Työnantajan on nimettävä henkilöt, jotka käsittelevät työssään toisten työntekijöiden terveystietoja.

Saako työnantaja teettää huumetestin?

Työnantaja ei voi pakottaa työnhakijaa huumausainetestiin. Työnhakija voi siten olla suostumatta huumausainetestiin, mutta työnantajan ei silloin tarvitse huomioida häntä hakijana tai nimittää jo työsuhteessa olevaa uuteen tehtävään.

Mitä tehdä jos työnantaja ei anna työtodistusta?

Jos työnantaja ei anna työtodistusta pyynnöstäsi huolimatta, voit ottaa asiassa yhteyttä oman alueesi työsuojeluviranomaiseen tai tehdä asiassa valvontapyynnön työsuhdeasioiden valvontapyyntölomakkeella.

Saako työnantaja kysyä huumeiden käytöstä?

Työnantaja saa käsitellä ja rekisteröidä ainoastaan todistuksessa annettuja tietoja huumausaineiden käytöstä ja niitäkin vain työntekijän suostumuksella. Työnantaja vastaa testin kustannuksista. Huumausainetestausta koskevat säädökset on kirjattu lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä.

Voiko työnantaja siirtää lomaa?

Työntekijä ja työnantaja voivat sopia, että osan työntekijän lomapäivistä voi siirtää seuraavalle lomakaudelle tai säästää pidettäviksi myöhempinä lomakausina. Lomasta on pidettävä 18 päivää lomakaudella, loput lomapäivät voidaan siirtää.

Onko työnantajan pakko antaa Palkkalaskelma?

Työnantajan on annettava jokaisen palkanmaksun yhteydessä työntekijälle palkkalaskelma. Palkkalaskelma on työntekijälle tärkeä asiakirja hänen hakiessaan esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksia, kuten työttömyysturvaa. Palkkalaskelmasta on käytävä ilmi, mitä työntekijä on ansainnut palkanmaksukaudella.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.