Milloin yleensä kerrotaan raskaudesta?

Milloin yleensä kerrotaan raskaudesta?

Usein odotuksesta kerrotaan lähimmille ystäville ja sukulaisille jo raskauden alkuvaiheessa. Muille kerrotaan puolestaan useimmiten silloin, kun keskenmenon riski on pienentynyt, eli yleensä ensimmäisen ultran jälkeen. Työnantajalle raskaudesta ei tarvitse kertoa ennen kuin perhevapaalle jäämiseen on kaksi kuukautta.

Mitä oppisopimus maksaa työnantajalle?

Työttömyyden kestosta (alle 12 kuukautta, vähintään 12 kuukautta tai vähintään 24 kuukautta) riippuen tukea voidaan maksaa 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Tämän jälkeen tukea voidaan maksaa 30 % palkkauskustannuksista.

Mitä hyötyä Oppisopimuksesta?

Oppisopimuksella voi suorittaa tutkinnon, tutkinnon osia tai räätälöidyn kokonaisuuden juuri työpaikan osaamistarpeisiin. OSAOssa on mahdollista opiskella kaikkia aloja oppisopimuksella. Oppisopimuksessa pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla. Yleensä opiskellaan myös koulussa.

Paljonko Äitiysloma maksaa?

Vauvan hinta

Suomen Yrittäjänaiset ovat laskeneet, että äidin työnantajan maksettavaksi jää noin 10 prosenttia äitiys- ja vanhempainvapaiden kuluista. Näin vauva maksaa naisten keskimääräisellä kuukausipalkalla äidin työnantajalle suorina kuluina pyöreästi 16 400 euroa.

Pitääkö raskaudesta ilmoittaa?

Lain mukaan työntekijällä ei ole työhaastattelussa velvollisuutta oma-aloitteisesti kertoa raskaudestaan. Hieman vaikeampi kysymys on se, voiko työnantajalla olla oikeus kysyä työnhakijan raskaudesta. Työnantaja saa kysyä ja kerätä vain tarjottavana olevan työtehtävän kannalta välittömästi tarpeellisia tietoja.

Voiko työnantaja kysyä raskaudesta?

Pääsääntöisesti työnantajapuoli ei ole edes oikeutettu keräämään tietoja hakijan raskaudesta. Halutessaan työnhakija voi kertoa työnantajalle raskaudestaan, mutta työnantaja ei saa ottaa tietoa huomioon valintapäätöstä tehdessään. Tieto on tarpeeton sekä kuuluu työnhakijan yksityisyyteen.

Saako työnantaja tietää ulosotosta?

Ulosotosta ei automaattisesti tule ilmoitusta ulosotossa olevan velallisen työnantajalle. Velallisen ulosotto tulee työnantajan tietoon, jos ulosmittauksen kohteena on velallisen palkka tai muu toistuvaistulo. Tällöin ulosottomies antaa ilmoituksen maksukiellosta työnantajalle.

Miten työnantaja suhtautuu ulosottoon?

Ulosotto tulee joissakin tapauksissa myös velallisen työnantajan tietoon. Ulosotto ei kuitenkaan tule aina automaattisesti työnantajan tietoon. Mikäli ulosmittaustoimi kohdistetaan velallisen palkkaan tai muuhun toistuvaistuloon, annetaan velallisen työnantajalle maksukielto, jolloin työnantaja saa tietää ulosotosta.

Pitääkö työnantajalle vastata Vapaa-ajalla?

Työntekijän on oltava työyhteisönsä tavoitettavissa työaikana, mutta vapaaajalla päivystysvelvollisuutta ei ole, jollei siitä ole erikseen sovittu. Aina työ- ja vapaaajan erottaminen ei ole helppoa.

Milloin paljastaa raskaus?

Usein odotuksesta kerrotaan lähimmille ystäville ja sukulaisille jo raskauden alkuvaiheessa. Muille kerrotaan puolestaan useimmiten silloin, kun keskenmenon riski on pienentynyt, eli yleensä ensimmäisen ultran jälkeen. Työnantajalle raskaudesta ei tarvitse kertoa ennen kuin perhevapaalle jäämiseen on kaksi kuukautta.

Pitääkö ulosottoon ilmoittaa?

Velallisen ulosotto tulee työnantajan tietoon, jos ulosmittauksen kohteena on velallisen palkka tai muu toistuvaistulo. Tällöin ulosottomies antaa ilmoituksen maksukiellosta työnantajalle.

Voiko työnantaja vaatia Raskaustodistuksen?

Erityisäitiysvapaa edellyttää pääsääntöisesti raskaustodistuksen toimittamista työnantajalle, jotta työntekijän tila voidaan luotettavasti todeta.

Pitääkö työnantaja maksaa äitiyspäivärahaa?

Jos työntekijä saa työnantajalta äitiysvapaan palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan työnantajalle. Jos äitiysraha on kuitenkin isompi kuin äitiysvapaan palkka, sen ylimenevä osa maksetaan työntekijälle.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.