Mitä seuraa jos palkkaa ei makseta ajoissa?

Mitä seuraa jos palkkaa ei makseta ajoissa?

Jos työnantaja laiminlyö velvoitteensa maksaa palkkaa, voi työntekijälle syntyä peruste purkaa työsopimus. Tällaisessa tapauksessa työnantaja voidaan myös määrätä maksamaan korvausta työsuhteen perusteettomasta päättämisestä.

Miksi työnantajat eivät palkkaa yli 50 vuotiaita?

Selvityksessä työnantajat toteavat, etteivät yli 50vuotiaat työntekijät enää pysy mukana työtahdissa. Lisäksi heillä on terveysongelmia, josta aiheutuu sairauslomia. He eivät opi enää uutta, ovat muutosvastaisia ja urautuneet vanhoihin toimintatapoihin.

Mitä jos Lopputiliä ei makseta?

Jos työnantaja maksaa lopputilin myöhässä, voi työntekijä saada viivästyskoron lisäksi palkan odotuspäiviltä. Tämä niin sanottu odotusajan palkka kertyy niiltä kalenteripäiviltä, joiden ajalta loppupalkan maksu on viivästynyt. Odotusajan palkkaa voi kuitenkin saada korkeintaan kuudelta päivältä.

Milloin lopputili maksetaan Super?

Lopputili tulisi siis maksaa samana päivänä kuin työsuhde päättyy. Lopputilin ajankohdasta voi kuitenkin sopia toisin. Usein siitä onkin sovittu esimerkiksi työsopimuksessa. Usein lopputili maksetaan työsuhteen päättymistä seuraavana työnantajan normaalina palkanmaksupäivänä.

Mitä tehdä jos työnantaja ei maksa lopputiliä?

Mikäli työnantaja ei maksa palkkaa vaatimuksesta huolimatta, ota puhelimitse yhteyttä YTK-Yhdistyksen oikeudelliseen työsuhdeneuvontaan. Jos palkanmaksun laiminlyönti johtuu työnantajan maksuvaikeudesta ja maksukyvyttömyydestä, tee palkkaturvahakemus kolmen (3) kuukauden kuluessa palkkasaatavan erääntymisestä.

Voiko työntekijän palkkaa alentaa?

Saako näin tehdä? Työnantaja ei voi alentaa työntekijän palkkaa yksipuolisesti työnjohto-oikeuden nojalla. Tietyissä tilanteissa palkan alentaminen voi tulla kysymykseen työsuhteen päättämisen vaihtoehtona. Palkan alentaminen on kuitenkin luonteeltaan hyvin poikkeuksellinen toimenpide.

Voiko työnantaja periä palkkaa takaisin?

Lähtökohtaisesti työnantajalla on oikeus periä ylimääräisesti maksettu palkka takaisin. Ensisijaisesti on suositeltavaa pyrkiä kohtuullistamaan takaisin perittävää summaa.

Mihin ilmoittaa Jos työnantaja ei maksa palkkaa?

Huomauta asiasta välittömästi työnantajalle ja pyydä palkka maksettavaksi tai oikaistavaksi. Apuna voi käyttää työsuojeluviranomaisten verkkosivuilta löytyviä palkkasaatavailmoituslomakkeita. Jos työnantaja ei tästä huolimatta maksa palkkaa, ota yhteys YTYn työsuhdelakimieheen.

Milloin työnantajan ei tarvitse maksaa irtisanomisajan palkkaa?

Pääsääntöisesti työnantajalla ei ole velvollisuutta palkanmaksuun irtisanomisajalta, jos työntekijä on sairauslomalla, josta työnantajan ei tarvitse maksa palkkaa (eli esimerkiksi, jos sairausloma on kestänyt niin kauan, että työnantaja ei enää maksa sairausajan ajan palkkaa).

Mihin yhteyttä jos palkkaa ei makseta?

Mitä tehdä, jos palkka on maksettu väärin? Työntekijän kannattaa ottaa välittömästi yhteyttä esimieheen tai palkanlaskijaan. Jos asia ei selviä, kannattaa yhteyttä ottaa työpaikan luottamusmieheen, joka voi auttaa asiassa. Jos tilanne ei vielä näinkään selviä, tulee yhteyttä ottaa oman ammattiliiton asiantuntijaan.

Voiko työnantaja olla maksamatta palkkaa?

Työnantaja voi jättää palkan tai osan siitä maksamatta maksukyvyttömyyden vuoksi. Tällöin työntekijällä voi olla oikeus saada maksamatta jääneet saatavat palkkaturvan kautta.

Mitä pitää tehdä jos työnantaja ei maksa palkkaa?

Jos et ole saanut työnantajalta palkkaa lainkaan tai palkka on laskettu väärin, toimi näin:

  1. Huomauta asiasta välittömästi työnantajalle ja pyydä palkka maksettavaksi tai oikaistavaksi. …
  2. Jos työnantaja ei tästä huolimatta maksa palkkaa, ota yhteys YTYn työsuhdelakimieheen.

Saako Kuntoutusajalta palkkaa?

Jos työpäivää on lyhennetty kuntoutuksen vuoksi vähintään 40 % ja työntekijä on osan päivää työssä, hän voi saada osakuntoutusrahaa. Palkanmaksusta kuntoutusajalta ei ole sovittu työehtosopimuksissa yhtä laajasti kuin sairauspoissaolon tai perhevapaan ajalta.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.