Mitä työnantajan vakuutus korvaa?


Mitä vakuutus korvaa? Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa vahingot työntekijän loukkaantuessa tapaturmaisesti työssä, työmatkalla tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Vakuutus korvaa sairaanhoitokuluja, ansionmenetystä työkyvyttömyysajalta, kuntoutusta ja korvausta pysyvästä haitasta.

Mitä työnantajan tapaturmavakuutus korvaa?

Mitä vakuutus korvaa? Lakisääteinen tapaturmavakuutus korvaa vahingot työntekijän loukkaantuessa tapaturmaisesti työssä, työmatkalla tai työstä johtuvissa olosuhteissa. Vakuutus korvaa sairaanhoitokuluja, ansionmenetystä työkyvyttömyysajalta, kuntoutusta ja korvausta pysyvästä haitasta.

Mitä tarkoittaa Työsuhdepyörä?

Työsuhdepyörä on työantajan työntekijälle tarjoama etu. Vuositasolla 1200 euroon saakka verottoman työsuhdepyörän voi hankkia jokainen työntekijä, jonka työnantaja sallii edun hyödyntämisen.

Mitä työmatkasta työntekijälle aiheutuneita kustannuksia työnantaja voi korvata verottomasti?

Työnantaja voi korvata palkansaajalle verovapaasti toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta aiheutuneet matkustamiskustannukset ja kohtuullisen majoituksen kustannukset (TVL 71 § 1 momentti).

Paljonko Työsuhdepyörä maksaa työntekijälle?

Jos työntekijä ottaa työsuhdepyörän käyttöön, hän saa osan palkastaan verottomana polkupyöränä. Summa riippuu työntekijän valitsemasta pyörästä ja tämän veroprosentista. Jos työntekijä valitsee sata euroa kuukaudessa maksavan pyörän palkanosana, palkasta sata euroa on käytännössä verotonta ansiotuloa.

Onko työterveys työntekijälle ilmainen?

Voit hankkia työterveyspalvelun myös julkiselta puolelta, eli kunnallisilta terveysasemilta. Tämäkään ei ole ilmaista, vaan julkisellakin puolella minimimuotoinen työterveys maksaa noin 350 euroa/vuosi/työntekijä.

Kuka maksaa työntekijän Koronatestin?

Jos työnantaja katsoo, että nyt poikkeusoloissa testaaminen on työtehtävien kannalta tarpeellista, työnantaja voi maksaa työntekijän koronatestin suoraan testin tehneelle lääkärikeskukselle tai kuittia vastaan työntekijälle verovapaasti.

Miten Pyöräetu toimii?

Pyöräedun maksaminen riippuu työntekijän ja työnantajan välisestä sopimuksesta. Etu voidaan tarjota palkan päälle, jolloin työnantaja maksaa sen, tai sitten etu voidaan pidättää työntekijän palkasta. Kummassakin tapauksessa ensi vuoden alusta lähtien polkupyöräetu on tuloverovapaata aina 1200 euroon saakka vuodessa.

Minkä vakuutuksen työnantaja ottaa työntekijälle?

Yrityksesi tulee ottaa työntekijöilleen työtapaturma- ja ammattitautivakuutus, jos se maksaa tai on sopinut maksavansa kalenterivuoden aikana teettämästään työstä työansioita yli 1 300 euroa.

Mitä työntekijän kuuleminen tarkoittaa?

Työnantajan on aina varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi, jos se irtisanoo työntekijän. Työntekijällä on oikeus saada tiedot irtisanomisperusteista ja esittää oma näkemyksensä asiassa.

Miksi työnantajat haluavat solmia Nollasopimuksia?

Työnantajat käyttävät nollatyösopimuksia kiertääkseen työnantajan velvoitteita, muun muassa koeaikaa, sairauslomaa ja irtisanomissuojaa koskevia määräyksiä, SAK:n lakimies Anu-Tuija Lehto sanoo. Hän painottaa, että nollatyösopimus on työntekijälle ongelmallinen.

Voiko työnantaja antaa lainaa?

Työnantajan on mahdollista antaa työntekijälleen työsuhteeseen perustuvaa lainaa. ”Verotuksellisesti työsuhdelainan korosta voi syntyä työntekijälle veronalaista ansiotuloa, jos työnantaja tarjoaa lainaa markkinakorkoa alemmalla korolla”, täsmentää Kaupan liiton veroasiantuntija Toni Jääskeläinen.

Miten työnantaja teettää nuorelle työntekijälle työtä?

Työsopimus kannattaa tehdä kirjallisesti. Voit tehdä työsopimuksen itse, kun olet täyttänyt 15 vuotta. Jos olet alle 15-vuotias, tarvitset huoltajan suostumuksen. Työstä sovitaan neuvottelemalla työnantajan kanssa ennen työn aloittamista.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.