Mitä työterveys maksaa työnantajalle?


Kokonaisvaltainen työterveyshuolto, joka sisältää myös sairaanhoidon, maksaa keskimäärin noin 145 euroa työntekijää kohti vuodessa. Kela korvaa noin 60 % työterveyshuollon lakisääteisen, ennaltaehkäisevän toiminnan kuten työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten kustannuksista.

Meneekö ulosotosta tieto työnantajalle?

Ulosotosta ei automaattisesti tule ilmoitusta ulosotossa olevan velallisen työnantajalle. Velallisen ulosotto tulee työnantajan tietoon, jos ulosmittauksen kohteena on velallisen palkka tai muu toistuvaistulo. Tällöin ulosottomies antaa ilmoituksen maksukiellosta työnantajalle.

Näkyykö ulosotto työnantajalle?

Ulosotosta ei automaattisesti tule ilmoitusta ulosotossa olevan velallisen työnantajalle. Velallisen ulosotto tulee työnantajan tietoon, jos ulosmittauksen kohteena on velallisen palkka tai muu toistuvaistulo. Tällöin ulosottomies antaa ilmoituksen maksukiellosta työnantajalle.

Mikä on muu kuin määräajoin maksettava palkka?

Muu kuin määräajoin maksettava palkka

Mikäli työnantaja pysyy samana ja palkka maksetaan säännöllisesti, noudatetaan määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksen sääntöä. Tähän ei vaikuta työntekijän työpäivien tai työtuntien määrä.

Pitääkö hygieniapassi antaa työnantajalle?

Työnantajaa määräävämpi tekijä hygieniapassille on se, työskenteleekö henkilö laitoskeittiössä tai muussa elintarvikehuoneistossa ja käsitteleekö hän pakkaamattomia, helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

Mikä on Maksukielto?

Maksukielto on sitova määräys palkanmaksajalle siitä, kuinka paljon velallisen palkasta tulee tilittää ulosottoon. Maksukiellossa ilmoitetaan suojaosuus eli vähimmäismäärä, jota ei ulosmitata. Jos palkka on alle suojaosuuden, siitä ei ulosmitata mitään.

Mitä ostaa työnantajalle?

Lahjan tulee olla työnantajan valitsema; esine, palvelu tai yksilöity lahjakortti. Rahana tai rahaan verrattavana suorituksena annetut lahjat ovat kuitenkin aina työntekijän palkkaa.

Miten työnantaja hyötyy työehtosopimuksesta?

Työehtosopimuksista puhuttaessa mainitaan usein edut työntekijöille, kuten yleiskorotukset, palkan lisät, lomaraha, pidempi sairausloman palkka ja osittainen äitiysloman palkka.

Voiko työnantaja suositella Koronarokotetta?

Työnantaja ei voi vaatia koronarokotetta, mutta jokaisen kannattaa ottaa rokote omaksi ja työkavereiden suojaksi. Työnantaja ei voi vaatia koronarokotteen ottamista työntekijältä, eikä työntekijä ole velvollinen kertomaan työnantajalle, onko hän rokotettu vai ei.

Miten ilmoittaa työnantajalle sairastumisesta?

Yleensä ilmoitus tehdään lähimmälle esimiehelle tai työnantajan ilmoittamalle yhteyshenkilölle. Työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijät tietävät, miten toimia sairaustapauksissa. Työpaikan yleiseen käytäntöön voi kuulua, että poissaolosta on ilmoitettava esimiehelle puhelimitse.

Milloin työnantajalle pitää ilmoittaa Opintovapaasta?

Jos opintovapaata haetaan yli viideksi työpäiväksi, tulee työnantajan ilmoittaa ratkaisustaan kirjallisesti vähintään 15 kalenteripäivää ennen opintojen alkamista. Muulloin työnantajan on ilmoitettava ratkaisustaan viimeistään seitsemän päivää ennen opintojen alkua.

Milloin vanhempainvapaa pitää ilmoittaa työnantajalle?

Äitiys-, isyys-, raskaus- ja vanhempainvapaasta sekä hoitovapaasta on ilmoitettava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamisaikaa. Jos vapaan kesto on enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on yksi kuukausi.

Voiko työnantaja pakottaa käyttämään Työterveyslääkärille?

“Jos työnantaja ei hyväksy työntekijän muualta saamaa lääkärintodistusta, hänellä on perustellusta syystä oikeus vaatia työntekijää käymään työterveyslääkärillä.”


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.