Miten työnantaja suhtautuu raskauteen?


Syrjintä raskauden tai perhevapaiden vuoksi on laissa yksiselitteisesti kiellettyä. Siitä huolimatta erityisesti naisvaltaisilla palvelualoilla on edelleen tavallista, että tieto työntekijän raskaudesta vaikuttaa työsuhteeseen. Kyse on merkittävästä ongelmasta.

Mitä toivot työnantajalta?

59 % työntekijöistä odottaa työkavereiltaan luottamusta ja 48 % oman osaamisensa arvostusta, 46 % tasavertaisuutta kollegojen kesken, 41 % läpinäkyvyyttä.

Saako työnantaja laittaa kuvan nettiin?

Saako työnantaja julkaista työntekijöidensä nimet, valokuvat, ammattinimikkeet ja työyhteystiedot verkkosivuillaan ilman heidän suostumustaan? Tiedot voidaan julkaista työnantajan verkkosivuilla ilman työntekijän suostumusta, jos julkaiseminen on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista työnantajan toiminnan kannalta.

Voiko työnantaja paikantaa puhelimen?

Matkapuhelimen avulla tapahtuva paikantaminen vaatii sähköisen viestinnän palvelulain mukaisen suostumuksen. Työnantajan on tehtävä vaikutustenarviointi ennen kuin se voi käsitellä työntekijöiden sijaintitietoja.

Saako työnantaja tietää terveystiedot?

Terveystiedot. Työnantaja saa käsitellä terveystietojasi, jos on saanut tiedot sinulta tai olet antanut siihen suostumuksesi. Sairautta tai vammaa koskevat tiedot ovat laissa määritelty arkaluontoisiksi tiedoiksi ja niitä voi käsitellä työpaikalla ainoastaan työntekijän luvalla.

Kuka on vastuussa työhyvinvoinnista?

Työnantajan vastuulla on huolehtia siitä, että työ ja työympäristö ovat turvalliset eikä niistä aiheudu uhkaa työntekijän terveydelle. Työturvallisuuslaki velvoittaa jokaista työnantajaa tunnistamaan ja arvioimaan työympäristön riskit ja vaarat sekä minimoimaan ne.

Saako työnantaja seurata työntekijän sijaintia?

Paikantaminen on mahdollista, jos työnantajalla on siihen asiallinen peruste ja tarve. Paikantamiseen oikeuttavia perusteita voivat olla esimerkiksi työntekijöiden turvallisuuden varmistaminen sekä resurssien (kuten ajoneuvojen) kohdentaminen oikeaan paikkaan.

Onko työnantajan pakko antaa vuorotteluvapaata?

Työnantajan ei ole pakko myöntää vuorotteluvapaata, mutta työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Jos yhtiössä on yleensä sallittu vuorotteluvapaalle jääminen, yksittäisen työntekijän vapaata ei voi evätä ilman hyväksyttäviä perusteita.

Pitääkö työnantajan suostuttava Vuorotteluvapaaseen?

Työnantajan ei ole pakko myöntää vuorotteluvapaata, mutta työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Jos yhtiössä on yleensä sallittu vuorotteluvapaalle jääminen, yksittäisen työntekijän vapaata ei voi evätä ilman hyväksyttäviä perusteita.

Pitääkö uudelle työnantajalle kertoa sairaudesta?

Työnantajalle pitää kertoa työstä suoriutumisen kannalta olennaiset asiat. Sairauksista ei tarvitse kertoa, ellei se vaikuta kyseisestä työstä selviämiseen tai ellei sairauteen liity jokin työturvallisuutta vaarantava tekijä.

Miten saada palkkatuki?

Työnantaja voi ennakoida palkkatuen määrää ja kestoa työttömän työttömyyden keston mukaan:

  1. Työttömyys on kestänyt alle vuoden. Tuki 30% palkkauskustannuksista. …
  2. Työttömyys on kestänyt vähintään vuoden (12 kk 14 kk:n aikana) Tuki 40% palkkauskustannuksista. …
  3. Työttömyys on kestänyt vähintään 2 vuotta (24 kk 28 kk:n aikana)

Onko työnantajan pakko myöntää Vuorotteluvapaa?

Työnantajan ei ole pakko myöntää vuorotteluvapaata, mutta työntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti. Jos yhtiössä on yleensä sallittu vuorotteluvapaalle jääminen, yksittäisen työntekijän vapaata ei voi evätä ilman hyväksyttäviä perusteita.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.