Pitääkö esimiehelle kertoa sairausloman syy?


“Työntekijän on kuitenkin toimitettava hyväksyttävä syy poissaololleen, jos hän mielii saada sairausajalta palkkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimies saa tietää poissaolon syyn perusteeksi palkanmaksulle.”

Saako esimies kertoa raskaudesta?

Virallisesti raskaus on yksityisasia, josta tulee kertoa esimiehelle viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Tehyläisten työolot voivat kuitenkin sisältää riskejä, joiden vuoksi raskaus kannattaa ottaa puheeksi töissä jo aiemmin.

Saako esimies soittaa sairaslomalla?

Sairauslomalla olevan työntekijän tervehtymistä ja työkyvyn palautumista ei saa vaarantaa. Työnantaja ei voi pakottaa työntekijää työtapaamiseen, eikä työntekijän tarvitse vastata työpuhelimeen. Esimiehen soittopyyntöön tai tekstiviestiin on kuitenkin hyvä vastata kohtuullisessa ajassa.

Mitä Esimies ei saa kysyä?

Työnhakutilanteessa työnantaja ei saa kerätä hakijoista tarpeettomia tietoa eikä esitetyillä kysymyksillä syrjiä työnhakijoita. Tällaisia voivat olla kysymykset esimerkiksi iästä, sukupuolesta, kansalaisuudesta tai raskaudesta.

Voiko työsuojeluvaltuutettu olla esimies?

Lain mukaan työntekijöiden on valittava työsuojeluvaltuutetut keskuudestaan silloin, kun työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää. Lain mukaan myös työpaikan toimihenkilöasemassa olevat voivat valita keskuudestaan valtuutetun ja varavaltuutetut.

Onko esimies työnantaja?

Työnantaja-aseman tunnusmerkkejä ovat hyödyn saaminen tehdystä työstä, työn johto- ja valvontaoikeuden käyttäminen sekä palkan tai muun vastikkeen maksaminen tehdystä työstä. Yrityksissä työnjohto- ja valvontaoikeutta käyttävät yritysorganisaatiossa työskentelevät, esimiesasemassa olevat työntekijät.

Voiko esimies siirtää lomaa?

Työntekijän vahvistettua vuosilomaa ei ole mahdollista siirtää tai peruuttaa työnantajan yksipuolisella päätöksellä. Loma voidaan siirtää tai peruuttaa vain jos siitä yhdessä sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken.

Saako esimies kertoa irtisanoutumisesta?

Näin ollen, kun työnantajalle ei ole asetettu työsopimuslaissa velvollisuutta olla kertomatta ulkopuolisille entisen työntekijänsä työsuhteen päättymisen syytä, saa työnantaja kertoa tämän syyn vapaasti kysyttäessä ja muutenkin.

Saako esimies kysyä osallistuuko lakkoon?

Saako työnantaja kysyä, aionko osallistua lakkoon (eli kysyä kiertoteitse, kuulunko liittoon)? Ei saa. Työnantajalla ei ole oikeutta kerätä yksittäisten jäsenten ammattiliiton jäsenyystietoja mahdollisen lakon varalle. Tämä koskee kaikkia jäseniä, myös esimiesasemassa olevia.

Voiko esimies pakottaa töihin?

Työntekijällä on oikeus tehdä työtä siten kuin työsopimuksessa on sovittu. Työnantaja voi kuitenkin kieltää työntekijää tulemasta töihin. Tällainen määräys ei vapauta työnantajaa palkan maksuvelvollisuudesta. Työnantajan on näin ollen maksettava kotonaoloajalta sama palkka kuin jos työntekijä olisi töissä.

Pitääkö esimiehen olla aina tavoitettavissa?

Vapaa-ajalla puheluihin tulee vastata silloin kun se on kohtuudella mahdollista, joten työnantajalla ei ole oikeutta odottaa esimiehen olevan koko ajan tavoitettavissa.

Voiko esimies äänestää Työsuojeluvaaleissa?

Onko seuraavilla oikeus äänestää työsuojeluvaaleissa: esimies, hoitovapaalla oleva työntekijä tai yrittäjän puoliso, joka on työtekijänä yrityksessä? Kyllä. Vaaliin on oikeus osallistua kaikilla työpaikan työntekijöillä ja toimihenkilöillä, jotka ovat työsuhteessa vaaliajankohtana.

Mikä on esimiehen palkka?

Keskimääräinen kuukausipalkka tehtävänimikkeelle Esihenkilö on 4 245 euroa kuukaudessa. Palkka oli kuntasektorilla 3 693 € (605 yksittäistä palkkaa), valtiolla 5 980 € (576 yksittäistä palkkaa) ja yksityisellä sektorilla 3 858 € (1712 yksittäistä palkkaa). Keskipalkka perustuu koko maan palkkatietoihin vuodelta 2020.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.