Pitääkö irtisanomisilmoitus allekirjoittaa?

Pitääkö irtisanomisilmoitus allekirjoittaa?

Jos on aihetta epäillä, että irtisanomisilmoituksen allekirjoittamisesta aiheutuu haittaa, ilmoitus on syytä jättää allekirjoittamatta. Työsopimuksen irtisanomiselle tai purkamiselle ei ole säädetty laissa mitään määrämuotoa.

Mitä tehdä jos saa liikaa palkkaa?

Työnantajalla on oikeus periä liikaa maksettu palkka takaisin. Liikaa maksettu palkka on niin kutsuttu perusteeton etu, joka kuuluu palauttaa. Tilannetta voi verrata siihen, että siirrät vahingossa rahaa väärän henkilön tilille. Saajalla ei tällöin ole oikeutta pitää summaa itsellään, vaan summa pitää palauttaa.

Voiko työnantaja kieltää osa aikatyön?

Työnantajan on kuitenkin töiden järjestelyillä pyrittävä järjestämään mahdollisuus osaaikatyöhön ja ainakin neuvoteltava mahdollisuudesta tehdä osaaikatyötä. Jos työnantaja ei voi järjestää mahdollisuutta osaaikatyöhön, työnantajalla on velvollisuus perustella kieltäytyminen.

Miksi työnantajalla on tekijänoikeus?

Tekijänoikeuden mukaan oikeus teokseen syntyy teoksen luoneelle ihmiselle. Näin myös silloin, jos teos on luotu työsuhteessa, eli työnantajalla ei ole automaattista oikeutta työsuhteessa luotuun teokseen Suomen lain mukaan.

Saako työntekijä kertoa palkkansa?

Palkka-avoimuus voidaan toteuttaa vapaaehtoisesti, kertoo OTT Jaana Paanetoja.

Onko työnantajalla oikeus kysyä Koronarokotteesta?

Työnantajalla olisi oikeus käsitellä työntekijöiden covid-19-rokotussuojaa tai sairastettua covid- 19-tautia koskevia terveystietoja.

Saako työnantaja tarkistaa laukun?

Vain poliisilla on todelliset toimivaltuudet ja oikeudet tarkastaa esimerkiksi laukkuja. Oikeus on voimassa vain, kun on syytä epäillä rikosta. Muut henkilöt voivat aina pyytää laukun avaamista, mutta työntekijällä säilyy oikeus kieltäytyä. Huomaathan, että lainsäädäntö on saattanut joiltain osin muuttua.

Saako työnantaja kertoa palkan?

Palkka-avoimuus voidaan toteuttaa vapaaehtoisesti, kertoo OTT Jaana Paanetoja.

Onko työnantaja sidottu työehtosopimukseen?

Työehtosopimukseen ovat TEhtoL 4 §:n 1 momentin nojalla sidottuja ne työnantajat ja yhdistykset, jotka ovat tehneet työehtosopimuksen tai jotka ovat jälkikäteen aikaisem- pien sopimukseen osallisten suostumuksella siihen kirjallisesti yhtyneet. Näitä kutsu- taan työehtosopimukseen osallisina sidotuiksi.

Voiko työnantaja pakottaa valokuvaan?

Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan työnantaja saa julkaista verkkosivuillaan ilman työntekijän suostumusta tiedot työntekijän nimestä, ammattinimikkeestä, työyhteystiedoista sekä valokuvasta.

Mitä tarkoittaa työnantajan Direktiovalta eli työnjohto oikeus?

Työnantajalla on asemassaan oikeus antaa työntekijöille työnjohtokäskyjä, jotka koskevat työn suorittamista. Työnjohtovalta eli direktiovalta liittyy olennaisena osana jokaiseen työsuhteeseen.

Saako työnantaja julkaista työntekijän kuvan?

Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan työnantaja saa julkaista verkkosivuillaan ilman työntekijän suostumusta tiedot työntekijän nimestä, ammattinimikkeestä, työyhteystiedoista sekä valokuvasta.

Mitä työnantajan direktio-oikeus tarkoittaa?

Työnantajan direktiooikeus eli työnjohto-oikeus takaa sen, että työnantajalla on oikeus valvoa ja johtaa työtä. Työnantaja päättää miten, missä, milloin ja millä välinein työtä tehdään. Työntekijällä on velvollisuus noudattaa työnantajan antamia ohjeita ja määräyksiä.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.