Pitääkö työnantajan maksaa kengät?


Työnantaja voi tietenkin kustantaa työntekijälle työkengät silloinkin, kun ne eivät ole välttämättömiä tapaturmariskin varalta. Silloin työnantaja voi tukea hankintaa vain osalla kenkien koko hinnasta. Työnantaja ei kuitenkaan voi vaatia työntekijää hankkimaan kenkiä ja maksamaan niistä omaa osuuttaan.

Pitääkö työnantajan maksaa työvaatteet?

Työnantaja kustantaa työntekijöilleen työpuvun ja antaa työntekijälle käytettäväksi työvälineet ja – aineet. työpuvut, mikäli työnantaja esittää erityisiä vaatimuksia esimerkiksi työpuvun väriin, malliin tai yhtenäisyyteen. Työnantaja hankkii sisäministeriön määräysten mukaisen vartijan asun.

Milloin työnantaja voi määrätä Huumetestiin?

Jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumeiden vaikutuksen alaisena työssä tai että työntekijällä on riippuvuus huumeista, työnantaja voi velvoittaa työntekijän huumausainetestiin työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi.

Mitä tarkoittaa työnantajan konkurssi?

Konkurssiin asettamisen edellytyksenä on se, että velallinen (työnantaja) on maksukyvytön. Konkurssien määrä saattaa lisääntyä koronaepidemian vuoksi. Konkurssiin asettamisesta päättää käräjäoikeus.

Pitääkö työnantajan antaa työvaatteet?

Yleensä työnantajan on palvelualoilla hankittava vakituisille työntekijöilleen työasu – asiasta on sovittu työehtosopimuksella. Työkenkiä ei työehtosopimuksissa yleensä kuitenkaan erikseen mainita.

Pitääkö muutosta ilmoittaa työnantajalle?

Työntekijän velvollisuuksiin kuuluu kertoa työnantajalle muutoksista, jotka vaikuttavat hänen työskentelyynsä ja työtehtävistä suoriutumiseensa.

Voiko työnantaja pakottaa seisomaan?

Työnantajalla on laista tuleva huolehtimisvelvoite ja se ei toteudu, jos työntekijä joutuu seisomaan koko työvuoron käytännössä paikoillaan, vaikka työn tekeminen ei vaadi sitä. Tilannetta ei muuta, jos työvuoron pituus lyhennettään esimerkiksi neljään tuntiin.

Milloin työnantaja voi vaatia Huumausainetodistuksen?

Huumetesti työsuhteen aikana

Jos työsuhteen aikana työntekijän työnkuva muuttuu niin, että huumausainetodistuksen edellytykset täyttyvät, työnantaja voi pyytää todistusta. Jos työntekijä ei toimita huumausainetodistusta, seurauksena voi olla työsuhteen päättäminen tai varoitus.

Milloin työnantajalla on oikeus pyytää Huumausainetodistus?

Jos työsuhteen aikana työntekijän työnkuva muuttuu niin, että huumausainetodistuksen edellytykset täyttyvät, työnantaja voi pyytää todistusta. Jos työntekijä ei toimita huumausainetodistusta, seurauksena voi olla työsuhteen päättäminen tai varoitus.

Pitääkö työnantajalle kertoa osoite?

Yritystoiminnasta pitää kertoa

Lähtökohtaisesti työnantajalle ei kuulu, missä työntekijä asuu tai minne hän muuttaa. Jos asiointi työnantajan ja työntekijän välillä hoituu sähköisesti, osoitetietoja ei tarvitse antaa, mutta palkanmaksua varten ne kuitenkin tarvitaan.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.