Pitääkö työterveydestä maksaa?

Pitääkö työterveydestä maksaa?

“Maksaako työterveyden lääkärikäynti?” – Työterveyshuollon kustannukset. Työterveys maksaa työnantajalle vähintään n. 300 euroa vuodessa jokaista työntekijää kohden. Pakollisen työterveyden hinnat yksityisillä tarjoajilla vaihtelevat noin 300 eurosta noin 500 euroon vuodessa per työntekijä.

Saako työnantaja kysyä asepalveluksesta?

Tasa-arvolain mukaan myöskään asepalvelun suorittamisesta tai suorittamatta jättämisestä ei saa työhaastattelussa kysellä. Yleisohje on, että hakija voi jättää vastaamatta kysymykseen, joka ei ole työssä suoriutumisen kannalta tarpeellinen.

Saako työnantaja katsoa Somea?

Lain mukaan työnantaja ei saa rekrytointitilanteessa käyttää kuin työnhakijan antamia tietoja. Jos hakija ei ole itse laittanut hakemukseen someprofiilejaan, periaatteessa niitä ei saa käydä katsomassa, Oikotie Työpaikat johtaja Joonas Pihlajamaa kertoo.

Mitä työnantaja kysyy haastattelussa?

Katso yleisimmät työhaastattelukysymykset ja helpot vinkit miten niihin kannattaa vastata:

 • Kerro jotain itsestäsi. …
 • Miksi haluat tulla meille töihin? …
 • Mitkä ovat vahvuutesi? …
 • Mikä on suurin heikkoutesi? …
 • Missä näet itsesi viiden tai kymmenen vuoden kuluttua? …
 • Miten reagoit konflikteihin? …
 • Miksi meidän pitäisi palkata sinut?

Mitä rekrytoija ei saa kysyä?

Tasa-arvolain vastaisina kiellettyjä kysymyksiä työhaastattelutilanteessa ovatkin kysymykset raskaudesta, lastenhankkimissuunnitelmista, lasten lukumäärästä ja lastenhoidon järjestämisestä. Menettelyä ei voi oikeuttaa myöskään sillä, että kysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista.

Miten työnantaja voi tukea työhyvinvointia?

Työnantaja mahdollistaa hyvinvoinnin

Työnantaja voi tukea työyhteisön hyvinvointia seuraavilla tavoilla: mielenterveyttä vahvistavalla johtamisella. toimivalla työnjaolla, selkeillä toimenkuvilla ja tavoitteilla. työpaikan ohjeilla ja normeilla.

Voiko työnantaja pakottaa Työkykyarvioon?

Työnantaja voi velvoittaa työntekijän osallistumaan työkykyarvioon, mutta työterveysneuvotteluun ei vastaavaa osallistumisvelvoitetta ole. Neuvottelusta kieltäytymisestä ei tulisi seurata mitään vaikutuksia työntekijän kohteluun työpaikalla tai työterveyshuollossa eikä työssä jatkamisen mahdollisuuksiin.

Voiko työnantaja pakottaa vaihtamaan vuoroa?

Työnantaja voi muuttaa vahvistettua työvuoroluetteloa perustellusta syystä. Työnantaja ei kuitenkaan voi määrätä sinua jatkamaan jo alkanutta työvuoroa ilman suostumustasi, sillä perustellulla syyllä voi muuttaa vain työvuoroa, joka ei ole vielä alkanut. Jokainen perusteltu syy tulee harkita erikseen.

Onko työterveyshuolto ilmainen?

Yhden työterveyslääkärikäynnin hinta on karkeasti noin 100 euroa. Voit hankkia työterveyspalvelun myös julkiselta puolelta, eli kunnallisilta terveysasemilta. Tämäkään ei ole ilmaista, vaan julkisellakin puolella minimimuotoinen työterveys maksaa noin 350 euroa/vuosi/työntekijä.

Mitä kysyä Haastateltavalta?

Yleensä työnantaja haluaa kuulla haastateltavalta kysymyksiä tapaamisen loppupuolella, joten hyviä kysymyksiä voi herätä myös haastattelun aikana.

 • Kysy haastattelijasta. Mikä tässä työnantajassa on mielestäsi parasta? …
 • Kysy työtehtävästä …
 • Kysy työympäristöstä …
 • Kysy palautetta.

Miten työnantaja vastaa työhyvinvoinnista?

Työnantaja vastaa hyvästä johtamisesta ja työntekijöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Työntekijällä on kuitenkin suuri vastuu oman työkykynsä ja ammatillisen osaamisesta ylläpitämisestä. Itse kukin meistä voi vaikuttaa myös työpaikan myönteiseen ilmapiiriin.

Tuleeko karenssi Jos työnantaja irtisanoo?

Muutoksen myötä työttömyysturvalakiin tulee sikäli mielenkiintoinen tilanne, että karenssi on 90 päivää, jos eroaa itse, mutta 60 päivää, jos käyttäytyy moitittavasti ja työnantaja irtisanoo.

Saako työnantaja nauhoittaa keskustelun?

Yleisenä ohjauksena tietosuojavaltuutettu totesi, että työntekijä saa nauhoittaa puhelut ja keskustelut, joihin itse osallistuu. Tällöin ei voine syyllistyä rikoslaissa tarkoitettuun salakuunteluun.

Omien keskustelujen ja puheluiden nauhoittaminen työpaikalla.

Asiasanat:työelämä nauhoittaminen
Diaarinumero:712/452/2007

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.