Avainsana: maksu

  • Milloin työnantaja maksaa Äitiyspäivärahan?

    Maksamisen edellytyksenä on, että työsuhde on kestänyt vähintään 9 kuukautta ennen vapaan alkua ja työntekijä palaa perhevapaalta työhön. Jos maksamisedellytykset jäävät täyttymättä, työnantaja voi periä äitiysvapaan ajalta maksamansa palkan takaisin. Onko työeläkemaksu ennakonpidätys? Jos työnantaja maksaa työntekijän osuuden TyEL-maksusta, työnantajan maksama määrä on työntekijän veronalaista palkkaa, josta on toimitettava ennakonpidätys (TVL 61.1 § sekä EPL […]