Voiko eläkevakuutuksen pantata?


Työnantajan ottamiin eläkevakuutuksiin ei sovelleta TVL 54 d §:n 4 momentin 2 kohtaa, jonka mukaan sopimukseen perustuvaa oikeutta ei saa luovuttaa tai pantata. Siten työnantaja voi luovuttaa eläkevakuutuksen esimerkiksi toiselle työnantajalle tai vakuutetulle työntekijälle.

Mitä headhunter tekee?

Headhunter on suorahakukonsultti, joka auttaa sopivien ehdokkaiden etsimistä avoimeen työtehtävään, ilman että työpaikasta ilmoitetaan julkisesti. Suorahaku on syntynyt liikkeenjohdon konsultoinnin sivutuotteena. Nykyisin headhunterin apua käytetään pääsääntöisesti vaativiin asiantuntija- ja johtotason rekrytointeihin.

Saako työnantaja kysyä?

Laissa yksityisyyden suojasta työelämässä säädetään, että työnantaja saa käsitellä työhönotossa vain välittömästi työntekijän työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Työnantajan oikeutta kerätä henkilötietoja esimerkiksi kysymällä niitä työhaastattelussa on tarkasteltava haettavan työtehtävän näkökulmasta.

Kuka maksaa Näyttöpäätelasit?

Näyttöpäätelasit työnantajan on kustannettava työntekijälle, jos optikon tai silmälääkärin lausunnosta selvästi ilmenee, että tavanomaiset yleiskäyttöön tarkoitetut silmälasit eivät ole työhön sopivat ja että työntekijä tarvitsee toiset silmälasit nimenomaan näyttöpäätetyöhön.

Kuka on Kevytyrittäjän työnantaja?

Tyypillisesti kevytyrittäjällä tarkoitetaan henkilöä, joka työskentelee laskutusyrityksen kautta. Usein laskutusyritys ei näissä tilanteissa ole työnantajan asemassa, vaan tarjoaa ainoastaan esimerkiksi laskuttamiseen liittyviä palveluja.

Mitä jos työnantaja ei maksa veroja?

Jos työnantaja ei ole pidättänyt veroja työntekijän palkasta, Verohallinto voi määrätä ne työnantajan maksettavaksi. Verohallinto voi myös poistaa yrityksen ennakkoperintärekisteristä laiminlyöntien vuoksi.

Mikä on työnantajan Erillisilmoitus?

Työnantajan erillisilmoituksilla ilmoitetaan kuukausittain maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärä ja siitä mahdollisesti tehdyt vähennykset.

Milloin annetaan työnantajan Erillisilmoitus?

Työnantajan erillisilmoitus annetaan kuukausittain, viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä. Jos ilmoituksen määräpäivä on arkilauantai tai pyhäpäivä, tiedot voi ilmoittaa seuraavana arkipäivänä.

Onko työnantaja velvollinen maksamaan päivärahaa?

Onko yrityksen pakko maksaa työntekijöilleen päivärahaa? Verohallinnon määrittämä päiväraha on verovapaan osuuden enimmäismäärä. Työnantajan velvollisuudesta maksaa päivärahoja sovitaan alan työehtosopimuksessa tai työsopimuksessa. Jos kumpikaan ei velvoita maksamaan päivärahoja, voi yritys itse päättää maksamisesta.

Voiko työnantaja antaa potkut?

Työnantaja saa irtisanoa työsopimuksen yksilöstä johtuvin perustein tai tuotannollisin ja taloudellisin perusteihin. Työnantajan on varmistettava, että irtisanomiselle on todellinen peruste, jonka se pystyy näyttämään toteen. Lain mukaan irtisanomiselle on oltava asiallinen ja painava syy.

Voiko työnantaja vaatia kielitaitoa?

Kielitaitovaatimukset voidaan määrittää lailla ja asetuksilla, jolloin työnantajan on varmistettava, että tehtävään valittavalla henkilöllä on tehtävien edellyttämä kielitaito. Työnantajan pitää myös tarkistaa kielilain ja julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain vaatimukset.

Paljonko Hälyraha on?

Hälytysraha on suuruudeltaan 200 euroa koko kesän ajan ja maksetaan lisänä työntekijälle, kun tämä tekee ylimääräisen työvuoron.

Mikä on Kokemuslisä?

Kokemuslisä tarkoittaa palkanlisää, joka maksetaan työntekijälle, kun hänelle on kertynyt alalta tietty määrä työkokemusta. Henkilökohtaisia avustajia koskeva työehtosopimus (ns. Heta-tes) velvoittaa Hetan jäsenet maksamaan kokemuslisää työntekijöilleen, kun edellytykset kokemuslisälle täyttyvät.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.