Voiko oppisopimukseen saada palkkatukea?

Voiko oppisopimukseen saada palkkatukea?

Työnantaja voi hakea palkkatukea TE-palveluista työttömän työnhakijan palkkaamiseen oppisopimuksella. Oppisopimus tai työsuhde ei voi alkaa ennen tukipäätöksen tekoa. TE-toimisto päättää tuen määrästä ja kestosta työnantajan hakemuksen perusteella.

Kuka tekee Palkkatukipäätöksen?

Työnantajan pitää saada myönteinen palkkatukipäätös TE-toimistolta, ennen kuin työntekijä voi aloittaa palkkatuetussa työssä. Palkkatukihakemukset käsitellään TE-toimistossa 10 työpäivän sisällä.

Miten työnantaja maksaa äitiyspäivärahaa?

Jos työntekijä saa työnantajalta äitiysajan palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan työnantajalle. Jos äitiysraha on kuitenkin isompi kuin äitiysajan palkka, sen ylimenevä osa maksetaan työntekijälle. Työsuhteen päättyessä päättyy myös työntekijän oikeus äitiysvapaan palkkaetuihin.

Pitääkö työnantajan toimittaa palkkatodistus?

Palkkatodistus on työnantajan antama kirjallinen todiste saamistasi palkoista ja muista palkkaa liittyvistä eristä. Tarvitsemme näitä tietoja, kun käsittelemme ansiopäivärahahakemustasi. Nykyisin työnantaja kuitenkin toimittaa nämä tiedot tulorekisteriin.

Saako työnantaja verokortin suoraan?

Työntekijäliittymän kautta ei voi enää lähettää verokortteja 16.12.2020 lähtien. Työntekijäliittymässä oleva verokorttien lähetys poistuu käytöstä uuden rajapinnan käyttöönoton myötä ja työnantaja saa jatkossa verokortit suoraan Verohallinnolta, myös muutosverokortit.

Voiko työnantaja olla maksamatta lisiä?

Jos työnantaja ei ole maksanut palkkoja työehtosopimuksen tai työaikalain mukaisesti, työntekijä voi vaatia näitä palkkoja viiden vuoden ajan työsopimuslain 13:9 §:n nojalla. Työaikalain nojalla maksettavia lisiä, jotka kattavat mm.

Voiko opiskelija saada palkkatukea?

Työnantaja voi saada palkkatukea 30-100% oppisopimuksen palkkauskustannuksista. Lisäksi työnantaja voi saada joihinkin tutkintoihin koulutuskorvausta palkkauskustannuksiin. Monessa kunnassa on myös mahdollisuus hakea palkkauskustannuksiin oppisopimusopiskelijan asuinkunnalta ns.

Mikä on Palkkatukikortti?

Palkkatukikortti: TE-toimisto voi antaa työnhakijalle palkkatukikortin omatoimiseen työnhakuun. Jos työnhakijalla on palkkatukikortti, se tarkoittaa, että TE-toimisto on sitoutunut myöntämään palkkatukea kortin haltijan palkkaamiseen, jos tuen myöntämisen työnantajaa ja työsuhdetta koskevat edellytykset täyttyvät.

Mikä on Palkkakustannus?

Työntekijöiden palkkaamisesta aiheutuneilla kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan työstä maksettavaa palkkaa, välillisiä palkkoja, työnantajasuorituksia ja muita työvoimakustannuksia.

Paljonko työnantaja saa Oppisopimuksesta?

Mikäli oppisopimusopiskelijaksi valitaan työtön työnhakija, voit työnantajana saada työvoimahallinnon maksamaa palkkatukea. TE-toimisto päättää tuesta, sen suuruudesta ja kestosta. Palkkatuki on yleensä 30 % palkkakustannuksista.

Pitääkö sairasloma korvata?

Korvaavaa työtä ei ole, ellei siitä ole sovittu

Laki ei tunne korvaavan työn käsitettä. Mikäli korvaavasta työstä on erikseen sovittu alan työehtosopimuksessa, työnantaja voi velvoittaa työntekijän korvaavaan työhön, kunhan lääkäri on todennut henkilön olevan siihen työkykyinen.

Saako työnantaja maksaa palkan myöhässä?

Korkoa viivästymisestä

Jos palkanmaksu viivästyy, työntekijällä on oikeus vaatia viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Työnantajalla on vastuu palkan maksamisesta oikeaan aikaan. Ainoastaan niin sanottu ylivoimainen este tai mahdottomuus aiheuttaa sen, että työnantajalla ei ole vastuuta viivästymisestä.

Voiko työnantaja määrätä palkan?

Suomessa ei ole minimipalkkalakia. Työnantaja ja työntekijä voivat siten työsopimuksessa sopia siitä, miten työ korvataan. Tätä sopimusvapautta rajoittavat kuitenkin työnantajaa velvoittavan työehtosopimuksen palkkamääräykset.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.