Voiko työnantaja edellyttää rokotusta?

Voiko työnantaja edellyttää rokotusta?

Ei. Koronarokotteen ottaminen on vapaaehtoista. Tartuntatautilakiin on kuitenkin lisätty uusi 48 a §, jonka mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ei tietyin edellytyksin enää saa käyttää työntekijää, jolla ei ole rokotuksen tai sairastetun taudin antamaa suojaa covid-19-tautia vastaan.

Voiko työnantaja määrätä töihin vapaapäivänä?

Esimies voi pyytää tekemään ylimääräisen vuoron tai tuplavuoron ja samalla vaatia vapaapäivän ottamista vielä saman työvuorolistan aikana. Jaksotyössä tämä tarkoittaa sitä, että kyseisen jakson ylityöraja ei ylity, eikä listalla siten synny ylitöitä. Tällaisessa tilanteessa puhutaan harmaasta ylityöstä.

Kuka valvoo työnantajia?

Valvomme työsuojelua koskevien säännösten noudattamista tarkastuksilla, joita teemme työpaikoille. Edistämme työntekijöiden työkykyä siten, että vaikutamme työnantajiin työympäristön ja työolosuhteiden parantamiseksi.

Mitä arvostan Työnantajassa?

Mitä arvostat työnantajassa? Luottamus työntekijöihin, luottamus johtoon, luottamus toisiimme. Vastuun antaminen ja jakaminen. Ymmärrys siitä, että jokaisen langan pitäminen yhdessä kädessä ja mikromanageeraaminen ei johda hyviin lopputuloksiin.

Mikä on yksilöity lahjakortti?

Lahja voi olla työnantajan valitsema esine, pääsylippu, palvelu tai yksilöity lahjakortti. Yksilöyty lahjakortti tarkoittaa tietyn palvelun tai esineen ostamista tietystä paikasta. Työntekijä voi myös valita lahjan työnantajan määrittelemistä vaihtoehdoista.

Miten liittyä Työnantajarekisteriin?

Aloittavalta yrittäjältä kysytään työnantajarekisteriin liittymisestä yrityksen perustamislomakkeessa. Rekisteriin voi kuitenkin liittyä myöhemminkin siinä vaiheessa, kun yritys aloittaa säännöllisen palkanmaksun. Tämä tapahtuu joko OmaVerossa tai YTJ. fi-palvelussa muutosilmoituslomakkeen avulla.

Voiko työnantaja vaatia valokuvaan?

Tietosuojavaltuutettu on hyväksynyt kuvien laittamisen, jos ne ovat tarpeellisia esimerkiksi työntekijän tunnistettavuudelle työtehtävissä, joissa tunnistettavuus on välttämätöntä. Työnantaja voi ottaa esimerkiksi alussa käyttöön ns. naamapuun, jos asiakkaat tarvitsevat tunnistettavuutta löytääkseen oikean henkilön.

Voiko työnantaja kieltää Sivutyön?

Pykälä on pakottavaa lainsäädäntöä, eli työehto- tai työsopimuksessa ei voi rajoittaa työntekijän oikeutta. Työntekijä siis voi tehdä vapaa-ajallaan sellaista sivutyötä, joka ei vahingoita työnantajaa.

Voiko työnantaja perua työvuoron?

Työvuorolista on annettava tiedoksi viikkoa ennen listan alkamista. Listan tiedoksiantamisen jälkeen työnantaja saa muuttaa työvuorolistaa vain perustelusta syystä tai työntekijän suostumuksella. Osassa yksityissektorin työehtosopimuksia on sovittu, ettei työnantaja saa muuttaa työvuorolistaa yksipuolisesti.

Mitä tarkoittaa palkansaajan työeläkemaksu?

Työnantaja perii työntekijän osuuden tämän palkasta ja tilittää koko maksun työeläkelaitokselle. Työeläkemaksuprosentit vahvistetaan aina vuosittain. Maksu on sidoksissa työntekijän palkkaan. Palkansaajilla ja työnantajilla on oikeus vähentää omat työeläkemaksunsa verotuksessaan.

Mikä on Suomen suurin työllistäjä?

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa on yhteensä noin 38 000 eri alojen ammattilaista ja asiantuntijaa neljällä toimialalla ja keskushallinnossa.

Saako työnantaja kysyä siviilisäädystä?

Myös esimerkiksi siviilisäätyyn, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon ja poliittisiin mielipiteisiin liittyviin kysymyksiin saa jättää vastaamatta. Tasa-arvolain mukaan myöskään asepalvelun suorittamisesta tai suorittamatta jättämisestä ei saa työhaastattelussa kysellä.

Voiko työnantaja rajoittaa Vapaa-aikaa?

Työntekijän on noudatettava ohjeita ja määräyksiä, joita työnantaja toimivaltansa rajoissa antaa. Työnantaja ei voi kuitenkaan kieltää kättelemästä vapaa-ajalla, koska työnjohto-oikeus koskee vain työaikaa. Julkaistu Tehy-lehdessä 5/2021.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.