Voiko työnantaja keskeyttää loman?

Voiko työnantaja keskeyttää loman?

Työnantaja ei voi keskeyttää jo alkanutta vuosilomaa. Työntekijällä ei ole velvollisuutta palata työhön kesken loman, vaikka työnantaja sitä pyytää.

Voiko työntekijä pyytää määräaikaista työsopimusta?

Siksi määräaikaisen sopimuksen solmiminen on perusteltua vain, jos työn luonne sitä vaatii. Useamman, peräkkäisen määräaikaisen sopimuksen solmiminen ilman kunnollista syytä on kielletty laissa. Myös työntekijä voi kuitenkin pyytää määräaikaista työsopimusta. Siinä tapauksessa oma toive riittää syyksi.

Voiko työnantaja periä liikaa maksettua palkkaa takaisin?

Työnantajalla on oikeus saada takaisin liikaa maksamansa palkka, jos palkanmaksussa on tapahtunut virhe tai muu erehdys. Takaisinperintä ei ole vielä vanhentunut, jos virheestä on alle 3 vuotta ja nyt vanhentumisaika alkaa kulua uudelleen.

Onko kilpailukielto voimassa jos työnantaja irtisanoo?

Se on voimassa ja sitoo työntekijää ainoastaan silloin, jos työntekijä itse irtisanoutuu tai irtisanotaan henkilöstä johtuvalla perusteella. Kilpailukielto ei ole voimassa, jos työsuhde päättyy työnantajasta johtuvasta syystä eli jos työntekijä esim. irtisanotaan taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä.

Mistä työnantaja saa verokortin?

Työntekijäliittymän kautta ei voi enää lähettää verokortteja 16.12.2020 lähtien. Työntekijäliittymässä oleva verokorttien lähetys poistuu käytöstä uuden rajapinnan käyttöönoton myötä ja työnantaja saa jatkossa verokortit suoraan Verohallinnolta, myös muutosverokortit.

Miten mahdolliseen tulevaan työnantajaan voi tutustua etukäteen?

Työnantajaan kannattaa tutustua etukäteen esimerkiksi heidän nettisivuillaan tai sosiaalisessa mediassa. Etukäteen on hyvä kaivaa esiin kaikki tarvittavat paperit valmiiksi, kuten todistus/todistukset tai mahdolliset arvioinnit aikaisemmista tehtävistä.

Mitä kertoa Hakemuskirjeessä?

Työhakemuksessa tulisi olla otsikko, josta selviää, mitä tehtävää haet. Itse hakemuksessa tulee kertoa, miksi sopisit tehtävään ja miksi olet kiinnostunut työstä. Ole yksityiskohtainen ja esitä konkreettisia esimerkkejä – niin vältät yleisimmät kliseet.

Saako työnantaja valehdella?

Valehdella ei saa. Mikäli työntekijä valehtelee työnantajastaan, työnantaja voi antaa varoituksen. Jos valehtelu jatkuu, työsuhteen voi sanoa irti. Törkeissä tapauksissa voi irtisanoa ilman varoitusta.

Saako työnantaja verokortin OmaVerosta?

Työntekijäliittymän kautta ei voi enää lähettää verokortteja 16.12.2020 lähtien. Työntekijäliittymässä oleva verokorttien lähetys poistuu käytöstä uuden rajapinnan käyttöönoton myötä ja työnantaja saa jatkossa verokortit suoraan Verohallinnolta, myös muutosverokortit.

Paljonko työterveys maksaa työnantajalle?

Mitä se maksaa? Kokonaisvaltainen työterveyshuolto, joka sisältää myös sairaanhoidon, maksaa keskimäärin noin 145 euroa työntekijää kohti vuodessa. Kela korvaa noin 60 % työterveyshuollon lakisääteisen, ennaltaehkäisevän toiminnan kuten työpaikkaselvitysten ja terveystarkastusten kustannuksista.

Onko pakko antaa virkavapaata?

En saanut virkavapaata. Voiko työnantaja kieltäytyä? Virkavapaan myöntäminen ja sen pituus ovat työnantajan harkinnassa, jollei muualla toisin säädetä tai virkaehtosopimuksessa ole toisin määrätty.

Milloin sijaisen palkka maksetaan?

Kuinka kauan työnantaja voi pantata sijaisen palkanmaksua? Periaate on, että palkka pitää maksaa välittömästi työsuhteen päättyessä. Yleensä työsopimuksessa on kuitenkin ehto, jonka mukaan palkka maksetaan työsuhteen päättyessä seuraavana normaalina palkanmaksupäivänä.

Voiko työnantaja pakottaa Tuplavuoroon?

Esimies voi pyytää tekemään ylimääräisen vuoron tai tuplavuoron ja samalla vaatia vapaapäivän ottamista vielä saman työvuorolistan aikana. Jaksotyössä tämä tarkoittaa sitä, että kyseisen jakson ylityöraja ei ylity, eikä listalla siten synny ylitöitä.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.