Voiko työnantaja kieltää irtisanoutumisen?


Voinko sopia työnantajan kanssa, ettei minun tarvitse tehdä irtisanomisaikana töitä? Joissain tilanteissa työnantaja voi ilmoittaa, ettei työntekijällä ole työvelvoitetta irtisanomisaikana. Tämä on poikkeus normaaliin tilanteeseen. Jos työnantaja vapauttaa työvelvoitteesta, ilmoitus kannattaa pyytää myös kirjallisena.

Mitä jos työntekijä ei tule töihin?

Jos työntekijä on ollut poissa työstä vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen, työnantaja saa käsitellä työsopimusta purkautuneena poissaolon alkamisesta lukien.”

Voiko työnantaja vaatia pitämään lomat irtisanomisaikana?

Työnantaja voi määrätä työntekijän irtisanomisaikana vuosilomalle, mikäli hän noudattaa loman määräämisestä annettuja vuosilomalain säännöksiä. Loman voi tällöin määrätä pidettäväksi ainoastaan sen kesä- tai talvilomakauden sisällä, jolle vuosiloma kuuluu.

Paljonko Vuorotteluvapaa vaikuttaa eläkkeeseen?

Vuorotteluvapaalta kertyvä eläke

Eläkettä kertyy vuorotteluvapaan ajalta vähemmän kuin työssäoloajalta. Vuorotteluvapaan aikana ansiosi katsotaan olevan 55 % vuorottelukorvauksen pohjana olevista ansioista, joista sitten kertyy eläkettä 1,5 %.

Mistä löytyy oma työhistoria?

Julkisen alan työeläkeote pääasiallisesti verkkopalveluna

Julkinen ala tarjoaa työeläkeotteen pääosin sähköisenä Kevan Omat eläketietosi -verkkopalvelussa. Sähköisellä otteella on tiedot koko työhistoriasta. Jos et voi käyttää sähköistä palvelua, voit tilata otteen itsellesi Kevasta myös kirjeitse.

Paljonko viikossa saa tehdä töitä?

Säännöllinen työaika saa olla enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Työaika voidaan järjestää myös siten, että se on vuoden aikana keskimäärin 40 tuntia. Poikkeustapauksissa töitä voi olla myös kolmen viikon aikana enintään 120 tuntia tai kahden viikon aikana enintään 80 tuntia.

Saako esimies kertoa poissaolon syyn?

“Työntekijän on kuitenkin toimitettava hyväksyttävä syy poissaololleen, jos hän mielii saada sairausajalta palkkaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että esimies saa tietää poissaolon syyn perusteeksi palkanmaksulle.”

Milloin työstä voi kieltäytyä?

Työntekijällä onkin oikeus pidättäytyä tekemästä työtä, jos työstä aiheutuisi vakavaa hengen tai terveyden vaaraa työntekijälle itselleen tai muulle henkilölle. Työstä pidättäytymisestä pitää ilmoittaa työnantajalle tai tämän edustajalle eli esimerkiksi lähimmälle esimiehelleen, jotta tämä voisi poistaa vaaratekijän.

Millä eri perusteilla työntekijä voi kieltäytyä tekemästä työnantajan määräämää työsuoritusta?

Tyypillisiä varoituksen syitä ovat esimerkiksi luvattomat poissaolot, puutteellinen työsuoritus tai sopimaton käytös. Varoituksesta on käytävä ilmi, mikäli työsuhde päätetään, jos laiminlyönti jatkuu. Käyttäessään työnjohto-oikeuttaan työnantajan on kohdeltava työntekijöitä tasapuolisesti.

Milloin työntekijä voi kieltäytyä työstä ja työn tekemisestä?

Työntekijän työstä pidättäytyminen. Jos työstä aiheutuu vakavaa vaaraa työntekijän omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle, työntekijällä on oikeus pidättäytyä tällaisen työn tekemisestä. Työstä pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle niin pian kuin mahdollista.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.