Voiko työnantaja kieltää menemästä lääkäriin?


Työnantajan määräämä lääkärintarkastus

Jos työntekijä kieltäytyy menemästä työnantajan osoittaman lääkärin tarkastukseen, hänellä ei vallitsevan oikeuskäytännön mukaan ole oikeutta sairausajan palkkaan.

Saako työnantaja googlettaa työntekijän?

Lähtökohtaisesti työnantajalla on hyvin vapaat kädet työntekijän valitsemiseksi. – Lähtökohtaisesti työnantajalla on hyvin vapaat kädet työntekijän valitsemiseksi, Leppänen sanoo. EK:n kanta on, ettei työelämän tietosuojalakia rikota googlettamalla niin kauan kuin työnantaja ei talleta tietoja henkilötietorekisteriin.

Milloin ilmoitan työnantajalle eläkkeelle jäämisestä?

Työntekijän ei tarvitse kertoa työnantajalle osittaisesta eläkkeestä, jos hän ei halua muutoksia työaikaansa. Jos työntekijä haluaa vähentää työaikaansa siirtyessään osittaiselle vanhuuseläkkeelle, sopikaa osa-aikatyöstä työpaikalla. Työaikoja ei tarvitse ilmoittaa meille Varmaan.

Voiko työnantaja siirtää loman?

Ilmoitus loman antamisesta on sitova.

Työnantaja ei voi myöskään keskeyttää alkanutta vuosilomaa ja komentaa työntekijää takaisin töihin. Jos työntekijä kuitenkin voi ja haluaa keskeyttää lomansa, hän voi sen tällaisessa tapauksessa tehdä.

Onko työntekijä korvausvelvollinen?

Työntekijä on velvollinen korvaamaan työnantajalle vahingosta määrän, joka on kohtuullinen ottaen huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, vahingon kärsineen tarve ja muut olosuhteet. Työntekijän maksettavaksi ei siten yleensä määrätä täyttä vahingonkorvausta, jos aiheutunut vahinko on suuri.

Milloin työntekijä korvausvelvollinen?

Työntekijä on velvollinen maksamaan vahingonkorvausta, jos hän laiminlyö työsopimuksesta tai työsopimuslaista johtuvien velvollisuuksien täyttämisen tai muutoin aiheuttaa työssään työnantajalle vahinkoa. Korvausvelvollisuuden edellytyksenä on, että työntekijä on aiheuttanut vahingon tahallaan tai huolimattomuudesta.

Miten työnantajan tulee huolehtia työntekijän eläketurvasta?

Työnantajana sinun tulee huolehtia työntekijöidesi eläketurvasta ottamalla lakisääteinen työeläkevakuutus (TyEL). Ota TyEL-vakuutus heti, kun olet palkannut ensimmäisen työntekijän. Tarvitset vakuutuksen viimeistään ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä, jolloin työntekijän ansiot on ilmoitettava tulorekisteriin.

Mistä asioista työntekijän on huolehdittava jotta työnteko on turvallista?

Työntekijän on noudatettava työnantajan toimivaltansa mukaisesti antamia määräyksiä ja ohjeita. Työntekijän on muutoinkin noudatettava työnsä ja työolosuhteiden edellyttämää turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavaa järjestystä ja siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta.

Mitä asioita työnantajan täytyy aina kirjoittaa työntekijän Työtodistukseen?

Työtodistuksessa on aina oltava mukana vähintään työsuhteen kesto ja kuvaus työtehtävistä. Työntekijä voi lisäksi pyytää työtodistukseen mukaan työsuhteen päättymisen syyn ja työnantajan arvion työntekijän työtaidoista ja/tai käytöksestä.

Mitä työntekijän pitää tehdä jos työnantaja menee konkurssiin?

Palkkaturvajärjestelmä turvaa työntekijän työsuhteeseen perustuvat saatavat, jos työnantaja on maksukyvytön. Palkkaturvaa voi hakea työntekijä itse tai työntekijäjärjestö. Jos työnantaja on konkurssissa, palkkaturvaa voi hakea myös konkurssipesä.

Mitä koeaika tarkoittaa työnantajan ja työntekijän kannalta?

Koeajalla tarkoitetaan työsuhteen alussa olevaa ajanjaksoa, jolloin sekä työntekijä että työnantaja voi purkaa työsuhteen päättymään välittömästi. Koeajan tarkoituksena on selvittää, vastaako tehty työsopimus sekä työntekijän että työnantajan etukäteisodotuksia. Työsopimuksessa on sovittava koeajasta ja sen kestosta.

Kuka maksaa työntekijän sairausvakuutusmaksun?

Sairausvakuutusmaksua maksavat sekä työnantaja että työntekijä. Sava-maksu on osa sosiaaliturvaan liittyviä maksuja. Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta korvasi 2017 aikaisemman työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain.

Voiko työnantaja puhalluttaa työntekijän?

Laissa ei ole säännöksiä työnantajan oikeudesta puhalluttaa työntekijä. Käytännössä puhallutusoikeus on johdettu työnantajan oikeudesta johtaa ja valvoa työtä sekä työnantajan yleisestä velvoitteesta huolehtia, että työpaikalla on turvallista työskennellä.


Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.